....Our Team..Vårt team..Tiimi..Our Team....


....Who are we?..Vilka är vi?..Keitä me olemme?..Who are we?....

....

The Equality Journey started in the City of Malmö in 2012, in a need to make qualitative gender equality analyses easy and to promote hands-on improvement.

The question asked was "can we make qualitative analyses without a lot of gender knowledge?" In a 6 months process, the tool The road to equality (Vägen till jämställdhet) was developed in a close cooperation between the gender expert (Medida), administrative staff from both general and sector administration and front line staff (from preschool, school, social services, cultural services and elder care).

Meanwhile, in an Erasmus project on tools and methods for gender equality training, Medida, Ekvalita and Espora got to know each other. Traveling through Europe, Spain, Germany, Turkey and Sweden, they got to try out their different methods and approaches and found a great deal of similarities, inspiring further cooperation.

Implementing The road to equality, testing it in other parts of Malmö, Medida found possibilities for improvement and, in 2014, contacted Ekvalita to make these real. In 2015, Espora too was involved. The Equality Journey is continuously developed, improved and adapted to different country contexts and different sectors of society.

..

Jämlikhetsresan startade i Malmö stad 2012, med ett behov att hitta ett kvalitativt analysverktyg för att stimulera förändring.

Frågan som ställdes var: kan vi göra kvalitativa analyser utan jättemycket genuskunskap? Under ett halvår utformades verktyget "Vägen till jämställdhet" i ett nära samarbete mellan genusexperten (Medida), administrativ personal på förvaltningen och representanter från förvaltningens verksamheter (förskola, skola, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid samt vård- och omsorg). 

Samtidigt, i ett Erasmusprojekt kring verktyg och metoder för att utbilda i jämställdhetsfrågor, möttes Medida, Ekvalita och Espora. På resa genom Europa: Spanien, Tyskland, Turkiet och Sverige, lärde de känna varandra och fick prova varandras arbetssätt och fann många gemensamma nämnare. Lusten att fortsätta arbeta tillsammans väcktes. 

Allt eftersom att Vägen till jämställdhet spred sig i Malmö stad hittade Christina utvecklingsmöjligheter. 2014 kontaktade hon Malin för att förverkliga dessa. 2015 kopplades också Laura in. Jämlikhetsresan fortsätter alltjämt att utvecklas, förbättras och anpassas till olika länders villkor och olika sektorer i samhället. Vår resa tillsammans har bara börjat.

..

Tasa-arvomatka alkoi Malmön kaupungista vuonna 2012 vastatakseen tarpeeseen löytää laadullinen analysointityökalu edistämään muutosta sukupuolten tasa-arvoajattelussa.

Kysymys kuului: voimmeko tehdä laadullisia analyysejä ilman sen suurempaa sukupuoliosaamista? Puolessa vuodessa kehitettiin “Tie tasa-arvoon” –työkalu läheisessä yhteistyössä sukupuoliasiantuntijan (Medida), paikallishallinnon hallintohenkilökunnan ja sen toimintojen (päivähoito, koulu, sosiaalipalvelut, kulttuuri ja vapaa-aika sekä hoito- ja hoivatyö) edustajien kanssa.

Samaan aikaan Medida, Ekvalita ja Espora tapasivat Erasmus-projektissa, joka liittyi tasa-arvokysymysten koulutustyökaluihin ja -menetelmiin. Matkalla halki Euroopan – Espanjassa, Saksassa, Turkissa ja Ruotsissa – he tutustuivat toisiinsa, saivat kokeilla toistensa työtapoja ja löysivät paljon samankaltaisuuksia. Halu yhteistyön jatkamiseen heräsi.

Kun “Tie tasa-arvoon” alkoi levitä Malmön kaupungissa, Medidan Christina näki mahdollisuuksia jatkokehitykselle. Vuonna 2014 hän otti yhteyttä Maliniin toteuttaakseen nämä. Vuonna 2015 myös Laura liittyi mukaan. Tasa-arvomatka jatkaa kehittymistään ja parantumistaan ja mukautuu eri maiden edellytyksiin sekä yhteiskunnan eri sektoreihin. Yhteinen matkamme on vasta alkanut.

..

The Equality Journey started in the City of Malmö in 2012, in a need to make qualitative gender equality analyses easy and to promote hands-on improvement.

The question asked was "can we make qualitative analyses without a lot of gender knowledge?" In a 6 months process, the tool The road to equality (Vägen till jämställdhet) was developed in a close cooperation between the gender expert (Medida), administrative staff from both general and sector administration and front line staff (from preschool, school, social services, cultural services and elder care).

Meanwhile, in an Erasmus project on tools and methods for gender equality training, Medida, Ekvalita and Espora got to know each other. Traveling through Europe, Spain, Germany, Turkey and Sweden, they got to try out their different methods and approaches and found a great deal of similarities, inspiring further cooperation.

Implementing The road to equality, testing it in other parts of Malmö, Medida found possibilities for improvement and, in 2014, contacted Ekvalita to make these real. In 2015, Espora too was involved. The Equality Journey is continuously developed, improved and adapted to different country contexts and different sectors of society.

....


Contact us..Kontakta oss..Ota meihin yhteyttä..Contact us


 
 

....Our Team.. Vårt team.. Tiimi..Our Team....