Equality Journey — Step by Step..Jämlikhetsresan — Steg för steg..Tasa-arvomatka — askel askeleelta..El Viaje a la Igualdad — Paso a Paso

2.png

....1 Choose Your Destination ..1 Välj din destination.. 1 Valitse päämääräsi.. 1 Elige tu Destino....

....Decide on which part of the organization you will work. .. Bestäm inom vilket område du ska arbeta. ..Päätä, millä organisaatiosi alueella työskentelet. ..Decide en qué parte de la organización vas a trabajar.....

2.jpg

....2 Draw The Map.. 2 Rita kartan.. 2 Piirrä kartta.. 2 Dibuja el Mapa....

....Find information and facts about the present situation. ..Ta fram information och fakta om nuläget. ..Etsi tietoa ja faktoja nykytilanteesta. ..Encuentra información y datos sobre la situación actual.....

4.png

....3 Check The Compass.. 3 Kolla kompassen.. 3 Ota kompassilla suunta.. 3 Comprueba la Brújula....

....Discover the relevance of your findings for equality. ..Upptäck vad din kartläggning har med jämlikhet att göra. ..Mieti, miten löydöksesi liittyvät tasa-arvoon. ..Descubre la relevancia de tus datos para la igualdad.....

5.png

....4 Make The Most Of Your Journey.. 4 Få ut det mesta av resan.. 4 Ota matkasta irti mahdollisimman paljon.. 4 Saca el Mayor Partido a tu Viaje....

....Explore the origins of the current situation and find the path forward. ..Utforska orsakerna till den nuvarande situationen för att finna vägen framåt. ..Selvitä syyt nykytilanteeseen ja etsi reitti, joka johtaa eteenpäin. ..Explora los orígenes de la situación actual y encuentra el camino a seguir....

6.png

....5 Create Your Travel Itinerary.. 5 Gör färdplanen.. 5 Tee matkasuunnitelma.. 5 Crea tu Itinerario de Viaje....

....Define hands-on tasks for change in a concrete action plan. ..Definiera konkreta arbetsuppgifter för att skapa förändring i en handlingsplan. ..Määrittele toimintasuunnitelmassa konkreettiset toimet muutoksen aikaansaamiseksi. ..Define tareas concretas para el cambio en un plan de acción viable....