ca.jpg

Malin Gustavsson
....Managing Director of Ekvalita..VD på Ekvalita..Toimitusjohtaja, Ekvalita..Managing Director of Ekvalita....

Twitter

Facebook
LinkedIn

Malin Gustavsson

....

I have worked with Gender Equality Issues since 2004 and added Equality Issues to the toolbox already in 2008. There is a great interest to transform organisations to more fair and equal, but there is a lack of language, deeper understanding on the topic or concrete tools.

During the years I have understood that the most important part of my work is to make gender equality accessible to people and organisations.

To train staff and organisations with the help of Equality Journey is such an inspiration when one sees that equality becomes an every day issue in such a short time. I am proud of being a part of the team that has developed such a simple tool for something that  people at times experience as a challenging issues to implement.

Today I offer training in Swedish, Finnish, German and English, which for me stems directly from my own experiences of living among and inbetween different cultures and languages. Through my expereineces, I  have developed an understanding of how we understand equality different - not only between sectors but also between countries and languages.

..

Jag har arbetat med jämställdhetsfrågor sedan 2004 och breddade redan 2008 min verktygslåda till att omfatta också övriga jämlikhetsfrågor. Jag ser ett stort intresse i att förändra organisationer till att bli mer rättvisa och jämlika, men det saknas ett språk, en djupare förståelse om ämnet, liksom konkreta verktyg.

Under åren har jag förstått att min viktigaste uppgift är att göra jämställdhet tillgänglig för människor och organisationer. 

Att utbilda personal och organisationer i Jämlikhetsresan inspirerar mig, för jag ser hur jämlikhetsfrågor på kort tid blir en självklarhet. Jag är stolt att vara en del av det team som utvecklat ett så enkelt verktyg för något många upplever som utmanande att implementera. 

Idag utbildar jag på svenska, finska, tyska och engelska, vilket motsvarar mina erfarenheter i kulturutbyte och språk. Genom mina erfarenheter har jag utvecklat en förståelse kring hur vi förstår jämställdhet och jämlikhet olika - inte bara i olika sektorer utan också beroende på språk och kultur. 

..

Olen työskennellyt sukupuolten tasa-arvokysymysten parissa vuodesta 2004 lähtien ja jo vuonna 2008 laajensin osaamistani myös muihin moninaisuuskysymyksiin. Näkemykseni mukaan kiinnostusta muuttaa toimintatapoja oikeudenmukaisemmiksi ja tasa-arvoisemmiksi on, mutta siihen tarvittava kieli, syvällisempi ymmärrys sekä konkreettiset työkalut puuttuvat. 

Näiden vuosien aikana olen ymmärtänyt, että tärkein tehtäväni on saada tasa-arvo vietyä ihmisten ja organisaatioiden ulottuville.

Henkilökunnan ja organisaatioiden kouluttaminen Tasa-arvomatkalla innostaa minua, sillä näen, miten tasa-arvokysymyksistä tulee heille lyhyessä ajassa osa arkea. Olen ylpeä osastani tiimissä, joka on kehittänyt yksinkertaisen työkalun monen ihmisen haastavaksi kokeman asian toteuttamiseksi.

Tällä hetkellä vedän koulutuksia kielillä, joista minulle on asumisen ja kulttuurivaihdon myötä kertynyt kokemusta: ruotsiksi, suomeksi, saksaksi ja englanniksi. Kokemusteni ansiosta olen ymmärtänyt, miten ymmärrämme tasa-arvon ja moninaisuuden eri tavoin – ei vain yhteiskunnan eri sektoreilla vaan myös riippuen kielestä ja kulttuurista.

..

I have worked with Gender Equality Issues since 2004 and added Equality Issues to the toolbox already in 2008. There is a great interest to transform organisations to more fair and equal, but there is a lack of language, deeper understanding on the topic or concrete tools.

During the years I have understood that the most important part of my work is to make gender equality accessible to people and organisations.

To train staff and organisations with the help of Equality Journey is such an inspiration when one sees that equality becomes an every day issue in such a short time. I am proud of being a part of the team that has developed such a simple tool for something that  people at times experience as a challenging issues to implement.

Today I offer training in Swedish, Finnish, German and English, which for me stems directly from my own experiences of living among and inbetween different cultures and languages. Through my expereineces, I  have developed an understanding of how we understand equality different - not only between sectors but also between countries and languages.

....