Laura Viñuela Suárez
....Managing Director of Espora ..VD på Espora..Toimitusjohtaja, Espora..Managing Director of Espora....

Twitter
Facebook
LinkedIn

Laura Viñuela Suárez

....

I've worked in gender equality since 2001, when I got my first contract as a Junior Researcher in a EU Funded project within the University of Oviedo. In 2005 I became an independent gender consultant and set up my own company, Espora. For more than 10 years I have supported local and regional public bodies in the development of equality policies and have conducted gender training and research on different educational levels (from postgraduate courses to small NGOs) and contexts (from local to international).

My main goal is to translate gender theory into effective gender equality practice. I believe gender equality professionals must have a deep knowledge of their topic in order to do their job, but other people do not need that much information to be able to work towards equality. Equality Journey gives me a golden opportunity to put this into practice. It also adds to another of my favourite things: to work in an international context, allowing me to contrast my own perspectives, to learn new things, to understand better the rich world in which we live and find inspiration. It enhances my understanding of gender equality and my ability to communicate with others about it.

And, yes, communicating equality is my main strength, be it through doing trainings, giving lectures, writing texts or designing and organising campaigns and events. For your Equality Journey I will help you to find the best way to integrate gender equality in your action plan.

..

Jag har arbetat med genusfrågor sedan 2001, när jag fick mitt första kontrakt som forskare i ett EU-finansierat projekt vid Universitetet i Oviedo. 2005 blev jag oberoende jämställdhetskonsult och startade mitt företag Espora. I över 10 år har jag stöttat lokala och regionala förvaltningar i att ta fram jämställdhetsplaner och jag har utbildat och forskat på olika nivåer (från forskarstuderande till små ideella organisationer) och sammanhang (från lokala till internationella). 

Mitt mål är att översätta genusteori till effektiv praktik. Professionella inom genus måste ha en djup kunskap inom sitt område, men andra ska inte behöva så mycket kunskap för att ändå kunna göra en insats. Jämlikhetsresan ger mig ett gyllene tillfälle att omsätta detta i praktiken. Det ger mig också två andra saker jag värderar högt: att få arbeta i en internationell kontext, och utmana mina egna perspektiv för att lära nya saker och bättre förstå och inspireras av den rika värd vi lever i. Och den förhöjer min förståelse av jämlikhetsfrågor, och min förmåga att kommunicera med andra om det. 

Och ja, att kommunicera jämlikhet är min största styrka, om det är i utbildningar, föreläsningar, workshops, textproduktion eller att arrangera kampanjer och events. Jag kommer att använda alla mina kunskaper för att hitta rätt sätt att jämställdhetsintegrera er organisation. 

..

Olen työskennellyt sukupuolten tasa-arvon parissa vuodesta 2001, jolloin sain ensimmäisen työpaikkani erikoistutkijana EU-rahoitteisessa projektissa Oviedon yliopistossa (University of Oviedo). Vuonna 2005 aloitin työt itsenäisenä tasa-arvokonsulttina ja perustin oman yrityksen, Esporan. Yli kymmenen vuoden ajan olen tukenut paikallisia ja alueellisia julkisia organisaatioita tasa-arvopolitiikan kehittämisessä. Lisäksi olen vetänyt tasa-arvokoulutusta ja -tutkimusta eri koulutustasoilla (jatko-opiskelijoiden kursseista pieniin kansalaisjärjestöihin) ja yhteyksissä (paikallisista kansainvälisiin).

Päätavoitteeni on siirtää sukupuolten tasa-arvo tehokkaasti teoriasta käytännön tasolle. Uskon, että sukupuolten tasa-arvon ammattilaisilla on oltava syvällinen ymmärrys asiastaan pystyäkseen tekemään työtään, mutta muut eivät tarvitse yhtä paljon tietoa voidakseen edistää tasa-arvoa. Tasa-arvomatka on elämäni tilaisuus päästä toteuttamaan tätä käytännössä. Saan toteuttaa Tasa-arvomatkalla myös toista lempiasioistani: saan työskennellä kansainvälisessä ympäristössä, ja näin voin vertailla omia näkemyksiäni sekä oppia uusia asioita ymmärtääkseni paremmin maailmaa, jossa elämme sekä löytää inspiraatiota. Tällä tavoin oma ymmärrykseni sukupuolten tasa-arvosta sekä kykyni vaihtaa siitä ajatuksia toisten kanssa paranee.

Ja totta tosiaan, tasa-arvosta viestiminen on vahvuuteni, olipa kyseessä koulutukset, luennointi, tekstien kirjoittaminen tai kampanjoiden ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Tasa-arvomatkallasi autan sinua löytämään parhaan tavan sisällyttää sukupuolten tasa-arvo toimintasuunnitelmaasi.

..

I've worked in gender equality since 2001, when I got my first contract as a Junior Researcher in a EU Funded project within the University of Oviedo. In 2005 I became an independent gender consultant and set up my own company, Espora. For more than 10 years I have supported local and regional public bodies in the development of equality policies and have conducted gender training and research on different educational levels (from postgraduate courses to small NGOs) and contexts (from local to international).

My main goal is to translate gender theory into effective gender equality practice. I believe gender equality professionals must have a deep knowledge of their topic in order to do their job, but other people do not need that much information to be able to work towards equality. Equality Journey gives me a golden opportunity to put this into practice. It also adds to another of my favourite things: to work in an international context, allowing me to contrast my own perspectives, to learn new things, to understand better the rich world in which we live and find inspiration. It enhances my understanding of gender equality and my ability to communicate with others about it.

And, yes, communicating equality is my main strength, be it through doing trainings, giving lectures, writing texts or designing and organising campaigns and events. For your Equality Journey I will help you to find the best way to integrate gender equality in your action plan.

....