Banner_framsida.jpg
gul_ip_1511.jpg
Banner_Steg_2309_2.png
13932882_1205938769457175_7635876372788078120_n.jpg
followus_1.jpg
Banner_framsida.jpg

Equality Journey..Jämlikhetsresan..Tasa-arvomatka..Viaje a la igualdad


Equality Journey — Supports Your Organization Along its way to Equality..Jämlikhetsresan — Din organisations stöd på väg mot jämlikhet..Equality Journey — Supports Your Organization Along its way to Equality..Equality Journey — Supports Your Organization Along its way to Equality

SCROLL DOWN

Equality Journey..Jämlikhetsresan..Tasa-arvomatka..Viaje a la igualdad


Equality Journey — Supports Your Organization Along its way to Equality..Jämlikhetsresan — Din organisations stöd på väg mot jämlikhet..Equality Journey — Supports Your Organization Along its way to Equality..Equality Journey — Supports Your Organization Along its way to Equality

EQUALITY JOURNEY IN A SUITCASE..JÄMLIKHETSRESAN I EN VÄSKA..EQUALITY JOURNEY IN A SUITCASE..EQUALITY JOURNEY IN A SUITCASE

....A Hands-on Tool To Develop
Equality In Your Organisation

No More Diffuse Equality Talk, But Concrete Actions.

..Ett konkret verktyg för att utveckla
jämlikhet i din organisation

Slut på luddigt prat, nu är det handling som gäller.

..A Hands-on Tool To Develop
Equality In Your Organisation

No More Diffuse Equality Talk, But Concrete Actions.

..A Hands-on Tool To Develop
Equality In Your Organisation

No More Diffuse Equality Talk, But Concrete Actions. ....

gul_ip_1511.jpg

Best on The Market..Bästa verktyget på marknaden..Best on The Market..Best on The Market


Best on The Market..Bästa verktyget på marknaden..Best on The Market..Best on The Market


....What makes this tool one of the best
on the market?..Varför Jämlikhetsresan är ett av de bästa verktygen på marknaden?..What makes this tool one of the best on the market?..What makes this tool one of the best on the market?....

It's Easy-to-use..Enkel att använda..It's Easy-to-use..It's Easy-to-use

 • ....Simple and appealing layout..Enkel och tilltalande layout..Simple and appealing layout..Simple and appealing layout....

 • ....Question and answer approach..En frågor och svar-ansats..Question and answer approach..Question and answer approach....

 • ....Easy to use for all..Enkel, så att vem som helst kan använda det..Easy to use for all..Easy to use for all....

Turn Your Quality Into Equality..Gör jämlikhet av din kvalitet..Turn Your Quality Into Equality..Turn Your Quality Into Equality

 • ....Connects equality to every day working tasks..Förankrar jämlikhet i arbetsuppgifterna i vardagen..Connects equality to every day working tasks..Connects equality to every day working tasks....

 • ....Bottom up approach.."Bottom-up" metod..Bottom up approach..Bottom up approach....

 • ....Starting from your overall quality standards..Tar sin utgångspunkt i ert generella kvalitetsarbete..Starting from your overall quality standards..Starting from your overall quality standards....

It's Action Oriented..Handlingsorienterad..It's Action Oriented..It's Action Oriented

 • ....Supports ownership of the process, promoting change..Stöder processägarskap och främjar förändring..Supports ownership of the process, promoting change..Supports ownership of the process, promoting change....
   
 • ....Focused on achieving measurable results..Tydligt resultatfokus..Focused on achieving measurable results..Focused on achieving measurable results....
   
 • ....Produces an hands on action plan..Skapar en konkret handlingsplan..Produces an hands on action plan..Produces an hands on action plan....
Banner_Steg_2309_2.png

5 Steps to Equality..5 steg till jämlikhet..5 askelta tasa-arvoon..5 Steps to Equality


5 Steps to Equality..Fem steg mot jämlikhet..Viisi askelta tasa-arvoon..5 steps to equality

Your Journey Step by Step..Din resa steg för steg..Tasa-arvomatka askel askeleelta..Your Journey Step by Step

5 Steps to Equality..5 steg till jämlikhet..5 askelta tasa-arvoon..5 Steps to Equality


5 Steps to Equality..Fem steg mot jämlikhet..Viisi askelta tasa-arvoon..5 steps to equality

Your Journey Step by Step..Din resa steg för steg..Tasa-arvomatka askel askeleelta..Your Journey Step by Step

Equality Journey — Step by Step..Jämlikhetsresan — Steg för steg..Tasa-arvomatka — Step by Step..Viaje a la igualdad — Step by Step

2.png

....1 Choose Your Destination..1 Välj destination..1 Choose Your Destination..1 Choose Your Destination....

....Decide on which part of the organization you will work. .. Bestäm inom vilket område du ska arbeta. ..Decide on which part of the organization you will work. ..Decide on which part of the organization you will work.....

2.jpg

....2 Draw The Map..2 Rita kartan..2 Draw The Map..2 Draw The Map....

....Find information and facts about the present situation. ..Ta fram information och fakta om nuläget. ..Find information and facts about the present situation. ..Find information and facts about the present situation.....

4.png

....3 Check The Compass..3 Kolla kompassen..3 Check The Compass..3 Check The Compass....

....Discover the relevance of your findings for equality. ..Upptäck vad din kartläggning har med jämlikhet att göra. ..Discover the relevance of your findings for equality. ..Discover the relevance of your findings for equality.....

5.png

....4 Make The Most Of Your Journey..4 Få ut det mesta av resan..4 Make The Most Of Your Journey..4 Make The Most Of Your Journey....

....Explore the origins of the current situation and find the path forward. ..Utforska orsakerna till den nuvarande situationen för att finna vägen framåt. ..Explore the origins of the current situation and find the path forward. ..Explore the origins of the current situation and find the path forward. ....

6.png

....5 Create Your Travel Itinerary..5 Gör färdplanen..5 Create Your Travel Itinerary..5 Create Your Travel Itinerary....

....Define hands-on tasks for change in a concrete action plan. ..Definiera konkreta arbetsuppgifter för att skapa förändring i en handlingsplan. ..Define hands-on tasks for change in a concrete action plan. ..Define hands-on tasks for change in a concrete action plan. ....

13932882_1205938769457175_7635876372788078120_n.jpg

Get In Touch..Kontakta oss..Ota yhteyttä..Get In Touch


Get In Touch..Kontakta oss..Ota yhteyttä..Get In Touch


followus_1.jpg

Follow Us..Följ oss..Seuraa meitä..Follow Us


Follow Us On..Föjl oss på..Seuraa meitä..Follow Us On
Facebook

Follow Us..Följ oss..Seuraa meitä..Follow Us


Follow Us On..Föjl oss på..Seuraa meitä..Follow Us On
Facebook

Yes, i would like to receive the Equality Journey newsletter..Ja, jag vill läsa nyhetsbrev om Jämlikhetsresan..Kyllä, haluan tilata uutiskirjeen..Yes, i would like to receive the Equality Journey newsletter